Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Sprawozdnie finansowe za 2020 r.

Data publikacji: 2021-04-15

W załączniku znajduje się m.in:
- Bilans jednostki budżetowej
- Rachunek zysków i strat jednostki
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki
- Informacja dodatkowa

Załączniki:

  1. Sprawozdanie finansowe za 2020 r. (plik pdf 3305KB)

Sprawozdnie finansowe za 2019 r.

Data publikacji: 2020-06-01

W załączniku znajduje się m.in:
- Bilans jednostki budżetowej
- Rachunek zysków i strat jednostki
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki
- Informacja dodatkowa

Załączniki:

  1. Sprawozdnie finansowe za 2019 r. (plik pdf 3007KB)

Sprawozdnie finansowe za 2018 r.

Data publikacji: 2019-05-07

W załączniku znajduje się m.in:
- Bilans jednostki budżetowej
- Rachunek zysków i strat jednostki
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki
- Informacja dodatkowa

Załączniki:

  1. Sprawozdnie finansowe za 2018 r. (plik pdf 2130KB)